Zámečnická výroba Karel Trost - výroba kotevních spon TST - Výroba a montáž ocelových konstrukcí - Práce s nerezovým materiálem ( nerezem )

Technické informace (PDF)

Aby nedocházelo k ochlazení betonových konstrukcí uvnitř stavby, které způsobuje vznik plísní a ztrátu tepelné pohody, je nutné vyloučit nekrytý výstup těchto částí na povrch objektu. V místech kde nosné konstrukce neprocházejí obvodovými zdmi, se zajišťuje vyloučení tepelných mostů příložkami. V ostatních případech;, např. u balkonů, říms, ozdobných lezén, je nutné betonové prvky tepelně oddělovat. Přitom je nezbytné, aby bylo v těchto místech zajištěno přenášení vnitřních sil působících v konstrukci.
Pro tento účel se vyrábějí a prodávají KOTEVNÍ SPONY TST. Nejčastější použití je pro balkony.

Způsob použití výrobku ve stavbě
Umístění spon,tj. jejich osová vzdálenost,musí být u každého použití dokladováno statickým výpočtem. Vzdálenost spon (počet kusů na 1m spáry) určí statik z podrobného výpočtu, a to z velikostí ohybových momentů a posouvajících sil ve sledovaném řezu
(Md a Qd). Únosnost je dána v tabulce katalogu výrobku (Mu a Qu). Platí Mu musí být větší,nebo rovno Md.
Spony se osazují současně s výztuží, přičemž každá spona musí být v bednění fixována tak, aby byly dodrženy krycí vrstvy a aby při ukládání a hutnění betonu nemohlo dojít k posunutí nebo pootočení spony. Pro určení správné polohy je označen jeden konec spony razidlem a barvou. Spony se vyrábějí pro libovolnou tloušťku krycí vrstvy (vliv prostředí, požární ochrana apod.), a pro tloušťku desky od 150mm výše. Šířka izolační spáry je volitelná. Pro zvýšenoub požární odolnost se dodávají spony s úpravou.

Kontakty

Kontakt:
Oldřichov v Hájích 76
463 31 Chrastava
Česká republika

Tel.:   +420 485 102 505
Fax:   +420 485 102 505
Mobil: +420 606 481 041

E-mail: trostkarel@seznam.cz

Web:
www.tsttrost.cz
www.trost.euroregin.cz

Aktuality

^