Technické informace o kotevních sponách TST

 

Technické informace (PDF)

Doplňující technické informace

Aby nedocházelo k ochlazení betonových konstrukcí uvnitř stavby, které způsobuje vznik plísní a ztrátu tepelné pohody, je nutné vyloučit nekrytý výstup těchto částí na povrch objektu. V místech kde nosné konstrukce neprocházejí obvodovými zdmi, se zajišťuje vyloučení tepelných mostů příložkami. V ostatních případech;, např. u balkonů, říms, ozdobných lezén, je nutné betonové prvky tepelně oddělovat. Přitom je nezbytné, aby bylo v těchto místech zajištěno přenášení vnitřních sil působících v konstrukci.
Pro tento účel se vyrábějí a prodávají KOTEVNÍ SPONY TST. Nejčastější použití je pro balkony.

Způsob použití výrobku ve stavbě
Umístění spon,tj. jejich osová vzdálenost,musí být u každého použití dokladováno statickým výpočtem. Vzdálenost spon (počet kusů na 1m spáry) určí statik z podrobného výpočtu, a to z velikostí ohybových momentů a posouvajících sil ve sledovaném řezu
(Md a Qd). Únosnost je dána v tabulce katalogu výrobku (Mu a Qu). Platí Mu musí být větší,nebo rovno Md.
Spony se osazují současně s výztuží, přičemž každá spona musí být v bednění fixována tak, aby byly dodrženy krycí vrstvy a aby při ukládání a hutnění betonu nemohlo dojít k posunutí nebo pootočení spony. Pro určení správné polohy je označen jeden konec spony razidlem a barvou. Spony se vyrábějí pro libovolnou tloušťku krycí vrstvy (vliv prostředí, požární ochrana apod.), a pro tloušťku desky od 150mm výše. Šířka izolační spáry je volitelná. Pro zvýšenoub požární odolnost se dodávají spony s úpravou.

 

Kotevní spony TST 1n. a TST 2n.
Běžný typ, nejčastější použití pro balkony.
Tabulka únosností spon TST 1n. a TST 2n.

Účinky vnějších sil Statický systém

Kotevní spony TST 1n.Q
Přenášejí pouze posouvající sílu.
Tabulka únosností spon TST 1n.Q

Účinky vnějších sil Statický systém

Kotevní spony TST In.MM
Typ pro malé vyložení a malé momenty.
Tabulka únosností spon TST 1n.MM

Účinky vnějších sil Statický systém
 

Materiál
Kotevní spony TST jsou vyrobeny z nerez oceli X5CrNi 18-10 (17240). Ukotvení z oceli BSt 500S (10505).

Spony se vyrábějí:
• pro libovolnou tloušťku krycí vrstvy
• pro libovolnou tloušťku stropů od 150 mm výše
• proměnnou šířkou izolační spáry 70 - 100 mm
• úpravou pro ukládání s deskami filigrán nebo do věnců

Kotevní spony TST s protipožární odolností - TSTp
Všechny kotevní spony TST mohou být dodávány s ochranným krytím pro zajištění protipožární odolnosti.
K tomuto účelu se na horní a spodní straně spony osadí příslušné certifikované ochranné příložky. Přitom se předpokládá, že navazující konstrukce vykazují shodnou protipožární odolnost.

Výhody
Kotevní spony TST od tuzemského výrobce zaručují jednoduchou montáž, vysokou bezpečnost, dlouhou životnost a dobrou cenu.

Cena - dle ceníku TST

Základní výpočet

Schválení
Kotevní spony TST prošly zatěžovacími zkouškami a certifikačním řízením u Výzkumného ústavu pozemních staveb - certifikační společnosti s.r.o., IČO 25052063, Pražská 16, 120 21 Praha 10 - Hostivař, která vydala na výrobek CERTIFIKÁT C5-03-0642 a C5-02-0115 autorizovanou osobou 227.

Konzultace a statické výpočty
S.C.S. Consulting, Ing. Vlastimil Šedo, CSc., Riegrova 6, 460 01 Liberec 1, tel.: +420 482 712 901.

 

Doplňující technické informace

Požární ochrana
Je-li požadována odolnost balkonu proti požáru určitou odolnostní třídou, je nutné chránit ocelové pruty procházející spárou před účinky ohně. Ochranu zajistíme překrytím této spáry ohnivzdornou deskou s deklarovanou požární odolností.

Šířka izolační spáry
Šířka izolační spáry může být od 70 min do 100 mm, dle požadavku zákazníka.

Armování připojených betonových dílců

Návrh armováni připojených betonových dílců provádí statik při návrhu stavby. Armatura může být navržena z třmínků a nebo sítí uložených na a nebo pod tažený prut tak, aby toto vyhovovalo požadavkům stavby nebo výroby.

Krycí vrstvy betonu
Krycí vrstvy betonu jsou stanoveny normou. Na žádost zákazníka lze krycí vrstvy přizpůsobit požadavkům stavby nebo výroby. Při použití betonářských sítí o průměru 6mm položených na kotvení spony je vrchní krycí vrstva 22mm. Při položení sítí ze spodní strany na kotvení spony je vrchní krycí vrstva 32mm. Pro větší krycí vrstvu doporučujeme pokládat sítě ze spodní strany kotvení.

Používané betony
Pro kotevní spony TST lze používat beton B 20 — B 45

KOTEVNÍ SPONY - TST -

ČESKÝ VÝROBEK ZA ČESKÉ CENY.
Na našem trhu se konečně objevil ČESKÝ výrobce balkónových nosníků, firma TROST KAREL, Oldřichov v Hájích č. 76, 463 31, Chrastava.
Nosníky jsou značeny a prodávány pod označením: Kotevní spona TST s dodatkovým číslem, které značí, pro jakou výšku betonové desky se používá.

Například:
Kotevní spona TST-160 - je pro tloušťku betonové desky 16 cm.

MONTÁŽ KOTEVNĺCH SPON - TST –
Montáž kotevních spon je jednoduchá. Dají se pokládat přímo na bednění stavby a to v osové vzdálenosti kterou určí statik. Mezi ně se potom vloží izolační mezikusy. Kotevní spona sama o sobě stojí na své základně 7 x 7 cm. Její konce se mohou nastykovat k armatuře a nebo sítím. Dle konstrukce desky. POZOR! Kotevní spona musí vždy směřovat dle označení výrobce razidlem a červenou barvou ven z budovy!
Dle platných norem nesmí být osová vzdálenost nosníků větší než dvě výšky desky, maximálně však 40 cm.

Určení výrobku:
Kotevní spony TST jsou určeny pro stavby, výrobny PREFA

Použití:
Monolitické balkony, římsy, markýzy, lezény, atp.
Balkónové prefabrikáty
Filigránové balkony

Kotevní spony TST mají tuzemského výrobce a plně nahrazují dražší dovážené výrobky od firem HALFEN-DEHA, MEA, HIT a dalších.

Kotevní spony TST 1n. jsou kotveny navařenou betonářskou ocelí 2 x o průměru 10mm na každé straně. Konce jsou zahnuty pro zvýšenou bezpečnost ukotvení. Lze však použít i pruty rovné a nebo upravené do věnců dle požadavků stavby nebo výroby.

Kotevní spony TST 2n. jsou celé z nerezové oceli a jejich tažený prut je opatřen na koncích háky.V případě, že by zahnutí háku dolů nevyhovovalo, může se zahnutí pootočit až 045

Kotevní spony TST 1n.Q jsou celé z nerezové oceli a přenášejí pouze posouvající sílu. Kotevní spony TST ln. G jsou pro napojení na vygonzolované ocelové konstrukce.

Kotevní spony TST 3n. jsou pro malé momenty a malé tloušťky desek. Mají různé podoby. Vycházející z jednoho základního tvaru a jejich zakončení se mění podle účelu použití.

Kontakty

Kontakt:
Oldřichov v Hájích 76
463 31 Chrastava
Česká republika

Tel.:   +420 485 102 505
Fax:   +420 485 102 505
Mobil: +420 606 481 041

E-mail: trostkarel@seznam.cz

Web:
www.tsttrost.cz
www.trost.euroregin.cz

Aktuality

^